sociaal-overleg.nl

Sociaal Overleg

Over Stichting Sociaal Overleg

Het Sociaal Overleg staat voor het recht op een gelijkwaardige, rechtvaardige en menswaardige behandeling van mensen die financieel afhankelijk zijn van sociale voorzieningen van de gemeente Sittard-Geleen.

Laat meer zien »

Deelnemen

Het Sociaal Overleg zoekt bestuursleden die willen meewerken aan belangenbehartiging van vaak kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.We zoeken mensen die actief willen meedenken en meewerken aan informatieverstrekking, contacten met de achterban en het ontwikkelen van adviezen aan de gemeente. Het Sociaal Overleg vergadert twee keer per maand en heeft mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Laat meer zien »